2D Term 3 Winner 2017

Team No.
Members
PW score
Bio score
SW score
DW score
Overall Score
Rank
Team 9-5
John Chan Kar Onn
0.822
1.000
1.000
1.000
0.956
1st Winner ($800)

Ang Wei ShanWang Nian Yu CyrusYang LujiaWu Jiayue


Team 1-8
Lim Yao Jie
0.822
1.000
1.000
0.925
0.937
2nd Winner ($600)

Dion Teo Jian XianLow Hui An ShawnWang ZhiLiang Xiuling Chloe


Team 2-6
Krishna Sanjeeva Murthy Penukonda
0.778
1.000
0.783
0.895
0.935
3rd Winner ($400)

Ho Yih Xiang JulianTeo Yue XiangOng Wueng KeeAthalye Surabhi Sachin